A verseny folytatódik

A magyar egyetemek óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy felküzdjék magukat a világ élvonalába. Az önállóságát jövő júliustól visszanyerő Állatorvos-tudományi Egyetem már ma az európai elit körhöz tartozik.

Állatorvosképzés egyetlen helyen folyik ma Magyarországon: Budapesten, a gödöllői Szent István Egyetem állatorvos-tudományi karán. Ez ugyan kissé furcsán hangzik, de mindjárt érthetővé válik, ha az ember tudja, hogy a hazai felsőoktatás az utóbbi huszonöt évben többrendbeli reformot megélt, egyebek mellett azt a 2000-ben támadt átalakítási buzgalmat is, amelynek során az addig önállóságot élvező Állatorvos-tudományi Egyetem egyik alapítója lehetett a több egyetemből összevont, a magyar agrárképzés zászlóshajójának számító gödöllői intézménynek.
 

Szerencsére a biológusok és az agrártudományok művelői, szakterületüknek köszönhetően kénytelenek megőrizni a józan eszüket, így ezúttal elmaradtak a más integrált oktatóhelyeken természetesnek számító hatalmi harcok és presztízsküzdelmek. A professzorok készséggel átrándultak más karokra, hogy átadják tudásukat a diákoknak, és a kutatásokban is segítették egymást, ha arra szükség volt. Hivatalosan ezt úgy nevezik: szakmai együttműködés.


Az élni és élni hagyni módszer bevált, semmi nem akadályozta a fejlődést. Az állatorvosi kar oktatóinak döntő többsége ma már tudományos fokozattal rendelkezik, rangos nemzetközi folyóiratokban publikálja kutatási eredményeit, és ami a fő: a világ tudós társadalma egyre-másra idézi is őket, ami jelentősen növeli az intézmény tekintélyét szerte a kontinensen. Így az állatorvos-tudományi kar, amely 2013-ban megkapta a kutatói egyetem címet, s amely, jogelődeit is számításba véve idén nyitotta meg a 229. tanévet, az eltelt tizenöt évben végképp kinőtte az integrált kereteket. Megérett a helyzet arra, hogy – noha a felek között jó a viszony – az intézmény visszanyerje az önállóságát.