Keresők

Az elöregedő kistelepülések vallásos gyülekezetei megcsappantak, egyre több a temetés, egyre kevesebb a keresztelő. A nagyvárosokban viszont megjelentek a keresők.

A szabad vallásgyakorlás lehetősége nem lendített a hitéleten. A gyermekek átesnek az első beavatáson, de a szentségek iránti igény megtorpant. A múlt rendszerben még éltek azok a nagyszülők, akik a háború előtt részesültek hitoktatásban, ők az unokák neveltetését meghatározták. Vidéken a hagyományőrzés dominált a szocializmusban is. A „titkos” hétvégi hittanórákról mindenki tudott. Az apróságokat megkeresztelték, kamaszként bérmáltak, majd egyházi esküvőn keltek egybe a fiatalok. A tradíciót továbbadó nagymamák, nagypapák száma fogy, az ifjak kiröppennek a szülőfaluból.
 

Érettebb vállalások
– A kamaszok városba kerülnek, középiskolákba, „kibérmálkozzák magukat a templomból”. Napjainkban lényegesen kevesebb megkeresztelt gyermek jut el a bérmálkozásig. Nem könnyű ezt jól időzíteni, hiszen a kamaszok kritikusak a felnőtt világ összes gyengeségeivel szemben. A tekintélytől (lelkipásztor, tanár, szülő) elforduló, kortárscsoportokban kapaszkodót kereső életkor ez. Szerintem érdemesebb lenne a bérmálkozást az egyetemi, illetve a házasélet előtti évekre tenni, így talán tudatosabb, érettebb vállalások születnének – magyarázza Bozók Ferenc katolikus pap-tanár, aki a beszélgetések, lelki gyakorlatok, gyóntatások, irodalom­órák mellett filmklubot vezet, és a focipályán is megállja a helyét.

Tempfli Imre, Erdélyből származó római katolikus pap és egyházi író Stuttgartban népes gyülekezetet épített.

– Mióta „missziós” pap vagyok idekint, egyre több olyan, túlnyomórészt anyaországi felnőtt keres meg, aki nem részesült a bérmálás szentségében. Kérik, és komolyan is veszik. Igaz, az előkészület egy esztendeig tart, de örömmel teljesítik. A mai napig a szívemben él az orvosnő tekintete, akinek valahányszor Jézusról beszéltem, bepárásodott a szeme. És csak annyit mondott: Ha én ezt előbb is hallhattam volna… Már sokan vannak itt, akiket a nyolcévi működésem alatt a Szentlélek hét ajándékában részesítettem, mind aktív tagjai közösségünknek.

 

Lap szám