Háromkirályok


Máténál olvashatunk róluk (2,1–16). Történetük mithraikus (perzsa) eredetű. Egy ókeresztény irat perzsa mágusokat említ, akik minden évben (!) visszavonulnak egy barlangba, s ott imádkozva várják, hogy a Szerencse csillaga fölkeljen és egy kisfiú alakjában a földre szálljon. Zoroasztriánus jövendölés szerint a gyermek Mithras napisten megtestesülése, akinek világrajövetelét a 3. században birodalomszerte december 25-én ünnepelték. A leírásból megtudjuk, hogy a mágusok a barlangban megszületett gyermek lába elé helyezik koronájukat. Tertullianus keresztény író (†220 u.) ezért csinált a napkeleti bölcsekből királyokat. A kora keresztény művészet még perzsa viseletben ábrázolja őket. Beda Venerabilis (†735) szerint három ajándékuk jósértelmű; az arany Jézus királyságát, a tömjén az istenségét, a balzsamozásra szolgáló mirha a halálát jelképezte.

Nevük: Gáspár, Menyhért, Boldizsár perzsa, héber, illetve babiloni eredetű. A Királyok imádását ábrázoló képeken Gáspár térdeplő öregember, mögötte áll az ifjú Menyhért, Boldizsár fekete bőrű, turbános alak. A késő középkortól a krisztusi tanok előtt főt hajtó világ három részét: Európát, Ázsiát és Afrikát, mint királyok pedig az egyház előtt meghajló világi hatalmat jelképezték. Középkori uralkodók szívesen festtették meg magukat a napkeleti királyok szerepében, alkalmasint el is játszották e jelenetet. Sok régi szokás fűződik ünnepükhöz, január 6-ához. Így a heródesjáték, a háromkirályok látogatása játék, amellyel vízkeresztkor járnak házról házra. Ennek része a csillagozás: a „koronás” papírsüvegű gyermekek kiugrasztható ollós szerkezeten csillagot visznek csillagéneket énekelve. Az újévi házszentelés katolikus szokása is a háromkirályokhoz kapcsolódik.
 

Az ekkor használt szentelt vizet róluk Háromkirályok vizének is nevezték. A tömjénnel füstölés és szentelt vízzel meghintés után a pap, a kántor, a gazda vagy a csillagozók szentelt krétával a háromkirályok monogramját írják az ajtókra két kereszttel és az új évszámmal együtt. Ennek az volt a célja, hogy a gonoszt egész éven át távol tartsa a háztól. Nyugat-Európában ez az újévi bolondok ünnepe választott fejedelmének, a bolondok pápájának volt a dolga.